Huisreglement CaravanStallingMargraten.nl

  • De stallingskosten dienen bij vooruitbetaling te geschieden
  • De stallingsovereenkomst geld per jaar en word stilzwijgend verlengd
  • Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade /verlies /diefstal van gestald object, indien dit verwijten is aan grove schuld van verhuurder of personeel in dienst van verhuurder. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering
  • Caravan Stalling Margraten behoud het recht de stallingsprijs jaarlijks aan te passen
  • In het gestalde object bevinden zich geen gasflessen of accu's


Klik hier om de algemene voorwaarden te bekijken.